Angelo Loonen

Ventilatie in De Bron

Beste lezer, 

In de afgelopen periode is er landelijk veel aandacht geweest voor de relatie tussen ventilatie en de verspreiding van het COVID-19-virus.

Het RIVM geeft aan dat er tot op heden geen reden is om aan te nemen dat ventilatiesystemen een rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Wel is het belangrijk dat de ventilatie in gebouwen aan de reguliere gezondheidseisen voldoet.

Zalencentrum De Bron heeft actie ondernomen. Er zijn meerdere ventilatoren vervangen en nu kunnen we met trots zeggen dat de ventilatie bij De Bron voldoet aan de geldende richtlijnen.

We blijven alert op het hanteren van de extra RIVM-richtlijnen. Dat betekent dat we lokalen in ons gebouw regelmatig luchten als er geen gasten in de ruimte zijn om sterke luchtstromen van persoon naar persoon te vermijden. Conform aanvullend advies zullen we periodiek met CO2-metingen het binnenklimaat monitoren.  Hiervoor hebben we CO2-meters aangeschaft.

Wil je ook een zaal reserveren voor een vergadering, cursus of een feestje? Niet te lang wachten en stuur een e-mail naar zalencentrum@debron.info.

Blijf gezond en tot snel.

Groet,  

Angelo (bedrijfsleider zalencentrum De Bron)

De Bron priklocatie

Op 2 april en 18 juni wordt de Bron een priklocatie. Huisartsenpraktijk Prelude in Alphen aan den Rijn gaat 500 inwoners van Alphen aan den Rijn de eerste vaccinatie tegen Corona geven.

Na onderzoek door de huisartsenpraktijk is de Bron als geschikte locatie bevonden vanwege onze ruime zalen en veilige in- en uitlooproutes. 

Corona maatregelen

In De Bron zijn naast de gebruikelijke maatregelen als  handontsmetting bij binnenkomst en de verplichting tot het dragen van een mondkapje ook doorzichtige schermen tussen de looproutes geplaatst. Deze schermen dragen bij aan extra bescherming tegen mogelijke besmetting met behoud van het open karakter van de entree en ontmoetingshal. In de ontmoetingshal zijn de stoelen voor wachten voor bijvoorbeeld de trombosedienst ruim uit elkaar gezet zodat niemand binnen de anderhalve meter zone van een ander komt.

Doorzichtige schermen tussen de looproutes.